Aquariumvereniging de Kempvis Valkenswaard
NBAT

Labyrinthvissen :

Deze vissen zijn ingedeeld als onderorde van de baarsachtigen.
De naam labyrint is afkomstig van een kruisingsvrij slingerend pad, je zou kunnen zeggen een doolhof.
De vissen hebben deze naam gekregen omdat ze achter hun kieuwen een gangenstelsel (soort van longen) hebben waarin ze lucht kunnen opslaan die ze aan de oppervlakte kunnen happen.
Het labyrintorgaan is een soort hulpademhalingsorgaan dat gebruikt kan worden wanneer het zuurstofgehalte in het water te laag is, door bijvoorbeeld rottende plantenresten, troebel water of een lage waterstand.
In water met rottende plantendelen zitten vaak veel infusoriŽn die als voedsel voor de jongen dienen.
De ontwikkeling van het labyrinthorgaan begint pas als de vis enkele weken oud is en wordt meer of minder sterk ontwikkeld naarmate er behoefte aan is.
Sommige labyrintvissen zoals de blauwe spat (trichochaster trichopterus) , leven in de rijstvelden in AziŽ waar ze zich in troebel water kunnen oriŽnteren d.m.v. voelsprieten.
De meeste labyrintvissen zijn schuimnest bouwers, er zijn echter ook muibroeders.
Zo’n schuimnest wordt gebouwd met luchtbellen die worden gevormd doordat de vis lucht hapt en d.m.v. een slijmachtig speeksel bellen blaast aan het oppervlak, meestal worden er plantendelen in het nest verwerkt.
Afhankelijk van het soort vis, drijven de eronder afgezette eitjes automatisch het nest in of zinken ze en worden door het mannetje opgeraapt en in het nest gespuwd.
De vis waarnaar onze vereniging is genoemd De Kempvis (Betta splendens) en de Paradijsvis (Macropodus opercularis, al sinds 1869 ingevoerd als aquariumvis) zijn de meest bekende labyrintvissen.
De kempvissen in de handel zijn kweekvarianten en zijn in diverse kleuren als sluierstaart verkrijgbaar.
Ook de Dwerggourami (Colisa lalia) en de Diamantgourami (Trichochaster leeri) zijn populaire labyrinten.
Voor deze vissen speelt de watersamenstelling een ondergeschikte rol, maar hoewel de paradijsvis bij lage temperaturen gehouden kan worden in een onverwarmd aquarium, verlangt de Betta splendens (Siamese kempvis) een wat hogere temperatuur dan de meeste aquariumvissen.
Ook kan men van de kempvis niet meer dan 1 mannetje houden tenzij het aquarium groot genoeg is, de mannetjes zijn zoals de naam al doet vermoeden vechtersbazen.
Dit is de reden waarom je ze in de handel nogal eens in jampotjes ziet.
Een interesante link naar labyrintvissen (Duits) is deze.