Aquariumvereniging de Kempvis Valkenswaard
NBAT

Planten:

Hoewel we op school leerden planten in 3 groepen te verdelen nl. in landplanten, moerasplanten en waterplanten, stellen we als aquariumhouder vraagtekens bij deze verdeling.
Wat te denken bijv. van een plant die in het moeras leeft maar door
periodieke hoge waterstanden gedwongen is een deel van zijn bestaan onder water door te brengen?
Of een plant die altijd onder water leeft maar bij lage waterstanden zich ook bóven water weet te handhaven tot "betere tijden"?
We zien dat de natuur zó veelzijdig is en over zoveel levensvormen beschikt dat het onmogelijk is om zaken zomaar in vakjes te verdelen en er een etiket op te plakken.
Vanuit die situatie is de aanduiding "aquariumplanten" ontstaan.
Met aquariumplanten bedoelen we dus niet alleen de echte waterplanten maar óók tal van planten die leven in omstandigheden zoals hierboven beschreven.
Hoewel echte waterplanten biologisch gezien zeer nuttig kunnen zijn in een aquarium hebben de meeste moerasplanten biologisch gezien weinig waarde in het aquarium maar vervullen zij esthetisch gezien een belangrijke rol.
Echte waterplanten zorgen door hun assimilatie voor zuurstof in het water en vragen daar koolzuur voor terug.
Het koolzuurgehalte wordt door de carbonaathardheid en de zuurgraad van het aquariumwater bepaald. (zie techniek koolzuur)
Aangeven welke moerasplanten als aquariumplant geschikt zijn is niet altijd gemakkelijk.

diverse planten Beplant aquarium met contrast in kleur en bladvorm   (foto's Jan Bukkems)


Lang niet alle moerasplanten die binnen het vlak van de aquariumliefhebberij worden aangeboden hebben een aanpassingsvermogen dat ze instaat stelt lange tijd onder water te leven.
Er zijn een aantal milieufactoren die voor een gezonde ontwikkeling van aquariumplanten bijzonder belangrijk zijn waardoor niet elke aquariumplant in elk type aquarium kan worden gehouden.
Temperatuur, hardheid en zuurgraad spelen daar de grootste rol in maar ook de voedingsbodem en de hoeveelheid licht zijn essentieel.
Zo stellen echte waterplanten zoals b.v. hoornblad, waterpest en valisneria weinig eisen aan de bodem, zij halen hun “mest”stoffen zoals koolzuur (Co2) maar ook mineralen zoals calcium en ijzer uit het water en vragen voor een goede groei naar een evenredige hoeveelheid  licht.
Veel aquariumplanten zijn geen echte waterplanten maar moerasplanten, zij worden meestal op moeras - dus boven water gekweekt, dit heet emers.
De plant ziet er dan heel anders uit als de onderwatervorm (submers) en heeft een aanpassingsperiode nodig in het aquarium.
Deze (moeras)planten hebben naast de stoffen die zij uit het water halen ook voeding in de bodem nodig, meestal in de vorm van turf, leem of klei.
Dit kan dan ter plaatse in de bodem (die meestal uit alleen zand of fijn grind bestaat met een grindlaag als afdekking) worden ingebracht.
Naast bovenstaande milieu factoren zijn er nog talrijke andere factoren die van invloed zijn op een goede plantengroei, denk aan temperatuur, zuurgraad (Ph), stroming, waterhardheid, waterdiepte etc. Al deze factoren zijn per plant of plantengroep verschillend.
Voor het beplanten van een aquarium moeten we dus terdege rekening houden met wat voor aquarium we in gaan richten, uit welk gebied of gebieden de vissen komen, of het een biotoop, gezelschapsaquarium of plantenaquarium gaat worden.
Begint u met een aquarium informeer u dan tevoren d.m.v. literatuur, internet en/of vereniging.