Aquariumvereniging de Kempvis Valkenswaard
NBAT

Moerasplanten:

Veel aquariumplanten zijn geen echte waterplanten maar hebben zich aan de onderwaardeercultuur aangepast.
Velen zijn zo aangepast dat ze continu onder water kunnen leven.
Maar lang niet alle moerasplanten die binnen het vlak van de aquariumliefhebberij worden aangeboden, hebben een aanpassingsvermogen dat ze in staat stelt lange tijd onder water te leven.
Sommige “moerasplantjes” kunnen toch lang worden gehandhaafd door hetzelfde plantje ook op moerascultuur te houden en van tijd tot tijd in het aquarium te vervangen.
Voorbeeld hiervan is het Minivaantje (Hottonia inflata) dat door sommige aquariumhouders niet alleen in het aquarium maar ook in de vensterbank wordt gehouden.
In tegenstelling met echte waterplanten halen deze (moeras)planten het grootste deel van hun voeding dan ook niet uit het water maar uit de bodem.
Zij hebben ook een aanzienlijk groter wortelgestel dan waterplanten en verlangen over het algemeen naar bijvoeding in de bodem in de vorm van klei, turf of leem, dat ter plaatse kan worden ingebracht.
De waterwaardes spelen veel minder een rol dan bij echte waterplanten, hoewel de hoeveelheid co2 ook bij moerasplanten in relatie tot de hoeveelheid licht van grote invloed is.
Biologisch gezien zijn moerasplanten in het aquarium ondergeschikt, esthetisch spelen deze planten wel een belangrijke rol mits ze op de juiste manier in het aquarium geplaatst zijn.

Districtskampioen 2013
A1 aquarium van distriktskampioen Brabant 2013 - A.Brevaart   (foto's Jan Bukkems)

Enkele vuistregels waarmee rekening kan worden gehouden:
-Zorg dat er voldoende bodem aanwezig is, ook vooraan, maar zorg ertevens  voor dat voorkant bodem niet zichtbaar is door de voorruit.
-Plaats een opvallende plant als solitair op de Gulden snede.
-Overdaad schaadt, plaats niet meer dan 10 verschillende soorten planten  per meter aquariumlengte.
-Zet grote en snel groeiende planten achteraan en kleinere meer naar voren  en probeer perspectief in je bak te maken, straatjes kunnen dit  bevorderen.
-Maak zo veel mogelijk contrast in bladvorm en kleur.

Denk niet dat u in een keer een topaquarium kunt inrichten, geduld en ervaring zijn de belangrijkste factoren.
Vooral de hobby - waarin kijken, overwegen, handelen, proberen en controleren, maar ook lezen en overleggen met mede hobbyisten - is waar het om gaat en kan u veel plezier opleveren.