Aquariumvereniging de Kempvis Valkenswaard
NBAT

Vereniging:

De oorsprong van de aquarium hobby stamt uit de beginjaren 1900.
In die tijd ontstonden in Nederland rond de havensteden de eerste vakhandelaren.
Zij werden door zeelieden bevoorraad met de door hen meegebrachte "buit" uit exotische oorden.
Op die manier konden zij hun bescheiden gage aanvullen.
De meeste vissen echter gingen door naar Duitsland waar de hobby al vele aanhangers telde.
De aquaria uit die tijd waren vaak volglas (accu) bakken, die door petroleumstelletjes indirect werden verwarmd en door de zon verlicht.
De techniek stond nog in de kinderschoenen.
Een arbeider verdiende in die tijd 10 tot 15 gulden per week en een paartje kempvissen bijvoorbeeld kostte bijvoorbeeld c.a. 2 gulden 50.

Enkele jaren later werden de eerste verenigingen opgericht, de eersten rond Amsterdam en Rotterdam en later elders in het land zoals in 1927 Vivarium te Eindhoven.
Een enorme stimulans voor de liefhebberij in Nederland was het in 1925 het verschijnen van het boek “Mijn Aquarium” uitgebracht door de Verkade fabrieken.
De afbeeldingen daarin bestonden uit plaatjes die men bij koek of beschuit kreeg en zelf moest inplakken.

In 1930 ontstond als overkoepelend orgaan de N.B.A., voorloper van de N.B.A.T. (Nederlandse Bond Aqua Terra), de landelijke bond waarbij ook onze vereniging is aangesloten.
Door de crisisjaren ontstond er een dip in de liefhebberij maar enkele jaren na de oorlog steeg het aantal aquariumhouders gestaag. Ook deden nieuwe technieken zijn intrede zoals de TL buis en de elektrische (pekel) verwarming .
Rond 1962 werd menig aquarium verruild voor de in opkomst zijnde TV, ondanks dat bleef er toch een harde kern van liefhebbers over.

Er was in die tijd in de omgeving van Valkenswaard nog geen vakhandel op het gebied van aquariumhouden en men was aangewezen op de plaatselijke hobbykweker, die vissen, planten en tubifex verkocht, goede raad weggaf en altijd in was voor een praatje.
Hierdoor kwamen liefhebbers  met elkaar in contact en werden ervaringen uitgewisseld.

Zo ontstond de grondslag voor een plaatselijke vereniging.
De Siamese kempvis (betta splendens) was in die tijd een populaire aquariumvis en omdat Valkenswaard aan de rand van de kempen ligt en de meeste leden dan ook daar vandaan kwamen (en nog komen) lag de naam van de vereniging voor de hand. Zo ontstond in 1978 aquarium vereniging "de kempvis".

Ons land is bij de N.B.A.T. in districten verdeeld, zo valt de Kempvis onder disrict oost brabant.
In de marge, staan ook 'links' naar andere verenigingen uit ons district.

Jaarlijks kunnen aquarianen die daar plezier in hebben deelnemen aan keuringen. Zo is er een verenigingskeuring, een districtskeuring en tenslotte de landelijke keuring.
De keuringen zijn er in diverse categorien. Leden van onze club werden  districts- en zelfs landskampioen.

Mocht u op welke wijze dan ook belangstelling hebben voor deze hobby, kom dan, geheel vrijblijvend, eens langs op een verenigings avond of neem op een andere manier contact met ons op.