Aquariumvereniging de Kempvis Valkenswaard
NBAT
Verslag verenigingsavond 20 januari :

Jaarvergadering.

Het eerste deel van de avond had een zakelijk karakter. (Zie onderstaande tabel)
Het bestuur is verheugd met de uitbreiding in de persoon van Jeroen Stel.
Na het zakelijke vond de huldiging van 2 jubilarissen plaats, nl. van Ad van loon en van Piet van Amelsvoort.
Beide zijn 25 jaar lid van de NBAT en tevens van de Kempvis.
Dit werd gevierd met een rondje van de vereniging.
Daarna was een laptop en een beamer beschikbaar voor wie het e.e.a. wilde laten zien.
Jeroen liet foto's zien van de verenigingswandeling in juni en van zijn aquarium, vertelde over de bevolking en de bananenbladeren die hij aan de garnalen voert, t.b.v. vruchtbaarheidsbevordering.
Ook Rob toonde foto's van zijn zeeaquarium en gaf uitleg over de inhoud en hoe hij het aquarium onderhoud zonder gebruik te maken van een eiwitafschuimer of andere relatief dure apparatuur.
Daarna liet Peter-Jan  die tussen kerst en nieuw in IndonesiŽ is geweest enkele foto's zien daar gemaakt, gevolgd door foto's van zijn plantenfilter die hij als experiment aan het inrichten is.
Als laatste  vertoonde Abel  foto's  van voor en na de herinrichting van zijn A1 gezelschapsaquarium en vertelde o.a. over de planten.

25 jaar Ad 25 jaar Piet
Ad van Loon krijgt hier de jubileumspeld opgespeld door de voorzitter
Ook Piet van Amelsvoort ontvangt de speld.

Onderstaand een kort overzicht van het zakelijke gedeelte:

Opening door de voorzitter,

- Mededelingen - Er waren geen bijzondere mededelingen.
- Notulen vorige  vergadering - Unaniem goedgekeurd
- Jaarverslag secretaris - Een samenvatting van de verslagen te zien  op deze  site.
- Jaarverslag  penningmeester - Een overzicht werd door de  penningmeester op papier uitgereikt
- Verslag kascommissie - Peter-Jan en Rob controleerden de kas.
-  De kas en administratie zien er goed uit.
- Bestuursverkiezing - Het bestuur word aangevuld met een extra bestuurslid nl. Jeroen Stel
- Verkiezing kascommissie  - Peter-Jan en Peter  kascommissie 2015
- Begroting 2015 - Op papier werd de begroting uitgereikt en  bekeken.
- Jaarprogramma - Voor degenen die geen PC hebben is er een  papieren versie
- Wat verder ter tafel komt en  rondvraag - Rob maakte een opmerking over het storende geluid van de ijsmachine.
Het is geen probleem deze tijdens de bijeenkomst uit te schakelen, maar dan moet niet vergeten worden om hem weer in te schakelen na afloop !!
- Henk vraagt zich af wat er met de diaprojector moet, nu we een beamer hebben, hebben we die niet meer nodig.