Aquariumvereniging de Kempvis Valkenswaard
NBAT
Verslag verenigingsavond 17 maart:

Malawi cichliden
de vangst - de verzorging - de export e.a. belevenissen.
 

Walter Deproost

Walter Deproost is in 1941 in Borgerhout te Belgie geboren.
Rond 1965 schafte Walter zijn eerste aquarium aan,dit was een aquarium met labyrintvissen.
In 1967 ontdekte Walter de cichliden.
Na enige tijd midden en zuid Amerikaanse cichliden en west Afrikaanse cichliden te hebben gehouden schafte hij begin jaren 70 zijn eerste Malawicichliden aan.
Walter was iemand die gretig aan de slag ging met het kweken van bijzondere net nieuw op het toneel verschenen Malawicichliden.

In September 1994 ging Walter voor het eerst 3 weken op vakantie naar het Malawimeer.
De eerste ervaring van Malawi zelf was een ware cultuurshock.

Tijdens de lezing komen we in contact met de lokale bevolking en de schoonheid van dit weliswaar arme land, waar de mensen toch niet ongelukkig zijn.
In 2003 kwam Walter in contact met de lokale gemeenschap in Chilumba en moest  ervaren hoe miserabel de toestand was van het onderwijs in dit dorp langs het Malawi meer.
Om de noden van deze kinderen en de leerkrachten een beetje te verhelpen, heeft hij een project opgestart om hen een beetje meer kansen te geven.
Hier kun je daar meer over lezen.

Regelmatig ging Walter naar Malawi om te duiken en onderwateropnamen te maken.
Inmiddels komt hij al 21 jaar in Malawi en is de tel kwijt over hoe vaak hij er is geweest, maar het moet om en nabij de 35 keer zijn, met het duiken en onderwateropnamen maken is hij inmiddels gestopt.

We zien dia's van het Stuart Grant Malawimeer cichlidencentrum - het vangen op bestelling - hoe met compressoren en slangen de duikers van lucht worden voorzien - het tijdelijk opslaan van de vis - het decromprimeren - het transport, en wat daar allemaal bij komt kijken.
Ook zien we diverse fraaie opnamen van wat er leeft in het Malawi meer, voorzien van deskundig commentaar.

Betonbakken
Er is een korte termijn opslag in de vorm van het vishuis.
Hier komt de nieuwe vangst binnen en worden de vissen gebracht alvorens ze worden ingepakt om verscheept te worden.
De voorraad bevindt zich on grotere, betonnen bakken verder op het terrein. Om hongerige vogels weg te houden, bevinden de voorraad bakken zich in een soort tenten van gaas.

Hieronder enkele fraaie opnamen:

Protomelas taeniolatus Protomelas Fenestratus Taiwan
Protomelas taeniolatus

De soort komt op een groot aantal plaatsen
in het rotskustbiotoop van het
Malawimeer voor.
Protomelas fenestratus Taiwan
Deze soort is terug te vinden bij Taiwan Reef,
HIgga Reef en Mbamba Bay Island en heeft
een voorkeur voor een rotsachtige omgeving
die vrij is van sediment.
Vaak worden ze op dieptes van meer dan
10 meter gezien.
Bij Taiwan Reef zijn ze zelfs op dieptes van
meer dan 20 meter terug te vinden.
Labidochromis caeruleus (geel) Labidochromis caeruleus
Labidochromis caeruleus
westkust van het Malawimeer; bij Chirombo Point, Nkhata Bay, Chadagha, Lion's Cove, Ruarwe, Mbowe eiland en Charo. Er zijn ook meldingen van de noordwestkust bij Chitande en Mpanga Rocks.
naargelang de herkomst van de dieren zijn er redelijke kleurverschillen waar te nemen.
Pseudotropheus cyaneorhabdos Pseudotropheus saulosi
De Pseudotropheus cyaneorhabdos
werd voorheen Melanochromis maingano
genoemd, naar het plaatsje Maingano
wat aan de kust ligt waar de cyaneorhabdos
voor komt.
Ze komen uitsluitend voor op een stukje rotskust
ten Noord Oosten van Likoma Island van
Mbako Point tot Membe.
Door zijn beperkte verspreiding is deze soort
niet in grote getallen aanwezig.
Stuart Grant heeft een aantal dieren gevangen en ter plaatse voor nakweek gezorgd.
Pseudotropheus saulosi
 een kleine, agressieve mbuna uit het Malawimeer. De soort komt hoofdzakelijk voor bij het
Taiwanee rif nabij het eiland Likoma.
Zowel mannetjes als vrouwtjes zijn oranje-geel
van kleur na de geboorte.
Als de vissen volwassen worden,
krijgen de mannen een donkerblauw/lichtblauw horizontaal strepenpatroon. De vrouwtjes blijven oranje-geel.
Malawi krab Decomprimeren
Malawi krab
Potamonautus orbitospinus
is een zoetwaterkrab die veelvuldig voorkomt
in het meer, zowel in het rotsbiotoop als tussen
de planten. Ze voeden zich o.a. met vlees van slakken.
Decomprimeren
Sommige soorten die op diepte leven, kunnen niet in een keer naar de oppervlakte komen, maar moeten, net als duikers in sommige gevallen, in etappes decomprimeren.

Walter Deproost bedankt voor je deskundigheid en de plezierige avond.