Aquariumvereniging de Kempvis Valkenswaard
NBAT
Verslag verenigingsavond 16 september:

Onder de regenbogen 

Gilbert Maebe:

Onze gast van vanavond Gilbert Maebe.
Gilbert Maebe - bestuurslid van het IRG, het Internationaal regenboogvissen gezelschap -  al jarenlang specialist op het gebied van regenboogvissen, maakte vele reizen en heeft meer dan 60 aquaria met regenbogen, of vissen die onder de regenbogen voorkomen.

Wat zijn regenboogvissen?

Melanotaenia boesemani
De meest bekende regenboogvis.
Regenboogvissen is de verzamelnaam van populaire zoetwatervissen uit AustraliŽ, Papoea-Nieuw-Guinea en Irian Jaya.
Ze komen in alle kleuren van de regenboog voor, waaraan ze dan ook hun naam te danken hebben.
Binnen de familie van regenbogen, Melanotaeniidae genaamd, zijn er zeven erkende geslachten: Cairnsichthys, Chilatherina, Glossolepis, Iriatherina, Melanotaenia, Pelangia en Rhadinocentrus.
In deze zeven geslachten zijn de 72 door de wetenschap erkende regenboogvissen onderverdeeld, waarbij de Melanotaenia de grootste groep vissen vertegenwoordigd.
Naast de Melanotaeniidae is er ook nog een tweede groep zoetwatervissen uit dezelfde regio die zeer geliefd zijn , namelijk de Pseudomugilidae, ook wel in de volksmond Blauwoogjes genoemd.
Tot deze familie behoren drie geslachten: Pseudomugil, Kiunga en Scaturiginichthys die samen 18 soorten omvatten.
Er worden echter nog steeds nieuwe, onbekende regenboogvissen en blauwoogjes gevonden in de regio, en dus is het zeer waarschijnlijk dat in de komende jaren deze getallen zullen uitbreiden.


pseudomugil signifer
Typisch voorbeeld van blauwoogjes.
In de lezing werd een bezoek gebracht aan Nieuw Guinea, Australie en TasmaniŽ. Dit zijn de gebieden waar de regenbogen voorkomen.
De meeste regenboogvissen zijn zeer tolerant qua zout en komen dan ook voor in alle biotopen, zoals zee, beek, meren, moerassen en billabongs (overstromingsgebieden).
Deze biotopen heeft Dhr. Maebe tijdens zijn reizen allemaal bezocht.
Regenboogvissen waren lange tijd ingedeeld bij de koornaarvissen of Atherinidae, maar tegenwoordig vormen ze een eigen familie, de Melanotaeniidae.
De vertegenwoordigers van deze groep zijn eenvoudig te herkennen aan de dubbele rugvin en het zijdelings sterk afgeplatte lichaam.
Ze komen uitsluitend voor in AustraliŽ en Nieuw-Guinea, waarvan de laatste met ruim 80% van de bekende soorten een waar regenboogvissenparadijs is.
Aan de dubbele rugvin is te zien dat deze vissen nog in een evolutiefase zitten tussen zee en zoetwater.
Gilbert verteld dat vissen met broedzorg over het algemeen weinig jongen voortbrengen in tegenstelling met vissen die niet aan broedzorg doen zoals o.a. regenboogvissen, die vele jongen voortbrengen maar dan ook vele predatoren (natuurlijke vijanden) hebben.

Naast alle tot nog toe geÔmporteerde regenboogvissensoorten zijn ook reeds heel wat andere soorten uit dezelfde regio in onze aquaria doorgedrongen. Samen met de regenboogvissen worden deze soorten voorgesteld, vaak bijzonder interessante en zeer mooie vissen.

Hypseleotris compressa
Hypseleotris is een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van slaapgrondels.
Enkele voorbeelden: gondels, halfsnavelbekken, glasbaarzen, blauwoogjes, koornaarvissen, katvissen en predators uit diverse vissenfamilies.
Ze hebben allemaal hun plaats in de natuur "onder de regenbogen".
Er werd ook veel aandacht besteed aan biotopen met zelfgemaakte opnamen in AustraliŽ en Irian Jaya (Indonesisch Nieuw-Guinea).
Ook de daar voorkomende waterplanten werden niet vergeten.