Aquariumvereniging de Kempvis Valkenswaard
NBAT
Verslag verenigingsavond 17 juni:

Wandeling Maaij / Liskes Bergeijk

Peter van Poppel:

Vanaf het parkeerplaatsje aan de burgemeester Aartslaan bij de Keunensloop begonnen we met 9 mensen de wandeling met Peter van Poppel als gids.
Langs de Keunensloop lopen we richting de Liskes.
De Keunensloop ook wel Keunisloop genoemd is in opdracht van fam. Keunis rond 1850 gegraven ter bevloeiing van weiden, en loopt vanaf de Elzenloop aan de grens (in Nederland Keersop) via de Pastoorsweijer naar de Beekloop. (zie kaartje). 

Hoogtekaartje
Onderaan (waar op de foto rechts de grenspaal staat) het hoogste punt van Brabant - 38m boven N.A.P.
Rechts bovenaan ligt Dommelen, waar de Beekloop via de Keersop in de Dommel komt.
grenspaal
Grenspaal 187, markeert het wateringgebied.
Het water midden boven gaat naar het begin van de Beekloop. links net aan de andere kant van de brug komt de Elzenloop - die vanaf daar Keersop heet - bij het bevloeiingswater en vanaf daar begint de Keunensloop.


Let op het hoogteverschil (kaartje links) vanaf hier waar het zo'n 38m boven N.A.P. is, tot waar de Keersop in de Dommel komt - 20m boven N.A.P. - is een traject van c.a. 18km afgelegd wat neerkomt op een verval van zo'n meter per kilometer
De Beekloop en de Keersop behoren daarom tot de snelstromende wateren. 

Door het graven van het Maas-Schelde kanaal werd het rond 1850 mogelijk om de voordien uitgestrekte en onbewoonde heidevlakte om te vormen tot vruchtbaar gebied door het  van tijd tot tijd te bevloeien met het kalkrijke Maaswater.

MaasSchelde kanaal
Het Maas-Schelde kanaal, ook wel het kanaal Bocholt-Herentals genoemd.
Spijsloop
De Spijsloop of Fossť die het water van het kanaal naar de vloeiweiden brengt.

Na een paar honderd meter gaan we linksaf de bossen in en via het pad langs het vroegere beheerdershuis komen we in het voormalige kweekvijver gebied.
Naast vis werd er ook een periode waterlelies gekweekt waarvan we er nog zien in de eerste vijvers.
De vis - voornamelijk karper - die hier vroeger werd gekweekt werd bijgevoerd met restproducten van de vroegere spiritusfabriek in Bergeijk die o.a. aardappelen als grondstof gebruikte.
We passeren diverse kleine betonnen sluisjes, zogeheten  munniken (vanwege hun vorm die lijkt op een monnikskap) waarmee d.m.v. het inschuiven van plankjes de waterhoogte kan worden geregeld.
Het pad wat we volgen komt uit bij de vogelkijkhut die toen het gebied is omgevormd van kweekvijvergebied tot natuurgebied hier geplaatst is.
Hier spotten we diverse vogels waaronder het Ijsvogeltje.
Vogels die hier ook voorkomen zijn de Roerdomp, het Woutaapje de kleine Karekiet de Kuifeend de grauwe Gans de Rietgors de Koekoek en nog veel meer - zelfs de Visarend is hier waargenomen..

Vogelkijkhut


Even verderop komen we bij de Beekloop, hier is een stuw.
De vijvers die we juist zijn gepasseerd worden d.m.v. een sloot vanaf het hoger liggende gebied voor de stuw gevoed.
De Beekloop is een (waarschijnlijk gedeeltelijk) gegraven loop die zijn water krijgt via allerlei sluisjes kanaaltjes en aquaducten wat komt van vloeiweiden en Populieren plantages in het Belgische gebied de wateringen.

Afvoerwater Aquaduct
De Beekloop is een (waarschijnlijk gedeeltelijk) gegraven loop die zijn water krijgt via allerlei sluisjes kanaaltjes en aquaducten.

Het aanvoerwater komt weer via de zogenaamde Speisloop  of Fossť vanaf het Maas-Schelde kanaal.
We wandelen stroomafwaarts over het pad langs de Beekloop en passeren het punt waar het water van de voormalig kweekvijvers weer op de na de stuw lager gelegen Beekloop komt.
Rechts licht het gebied wat de Liskes heet, vroeger ook een vloeiweide waaromheen een soort lus van water lag, vandaar de naam (lussen – luskes – Liskes).
In het gebied zien we een ree lopen die rustig het gebied oversteekt.
Allerlei vegetatie lopen we voorbij zoals klaprozen , een speciaal soort riet, en wilde kersen.
Ook diverse juffers  slaan we gade en een sinds kort hier gesignaleerde vlinder, het blijkt de Phegeavlinder te zijn een dagactieve nachtvlinder ook wel melkdrupje genoemd.

Klaprozen Wilde kersen


Dan komen we bij de weg aan steken het brugje over waaronder zich ook weer een stuw bevind, en vervolgen we onze weg richting Bergeijk.

Even verder gaan we rechtsaf weer het bos in en lopen via een bospad naar de Pastoorsweijer,  en enkele andere zgn.weijers.

Pastoorsweijer

Een weijer is een soort uitgegraven ven.
Volgens verschillende verhalen werd hier al sinds 1600 vis gekweekt, was Bergeijk in die tijd een centrum van viskwekerij in de Kempen en hadden bijvoorbeeld Eindhovensche en Postelse Monniken hier hun eigen Weijer.
Augusteiner monniken van klooster ter Hage in Eindhoven, verpachten in 1660 hun hier gelegen Eijndhovenschen wijer voor een gulden en 10 stuijvers per jaar.


Wandelaars
Even verder gaan we rechtsaf weer het bos in en lopen via een bospad naar de Pastoorsweijer,  en enkele andere zgn.weijers.

Langs de Keunensloop die er droog bij ligt wandelen we weer terug naar de parkeerplaats.
Waar we Peter bedanken voor de rondleiding en zijn expertise, het was niet alleen een leuke en gezellige, maar zeker ook een leerzame avond.