Aquariumvereniging de Kempvis Valkenswaard
NBAT
Verslag verenigingsavond 19 maart :

   Zuid Amerika en haar Cichliden.

Vanavond een lezing van Rob Rensen, een fervent cichlidenliefhebber die voor ons een lezing komt brengen over zuid Amerika.
Rob vertelt enthousiast over de samenstelling, de natuur en de uiteenlopende klimaten van het continent op het zuidelijk halfrond.
Hij laat dia's zien van het Amazonegebied, vertelt over de rivieren, verschil in "wit", "helder" en "zwart" water, hun waterwaarden en temperaturen.

Zuid Amerika

Voor gedetailleerde betekenis van de kleuren zie bron:  Wikepedia
In het noorden van zuid Amerika heerst een tropisch klimaat (blauwe kleuren) in het noordwesten zijn er gebieden met een warm, maar ook met een koud woesteinklimaat (roze en rood)
in het zuiden heerst een zeeklimaat waar temperaturen tussen de -3 's winters en +22 graden
's zomers voorkomen (groene kleuren). 
Het Amazonegebied wat een groot deel van zuid Amerika beslaat, bestaat uit vele rivieren, zijrivieren en moerassen.
Waarin vele vissen, waaronder cichliden soorten talrijk aanwezig zijn.
Het mag dan ook duidelijk zijn dat voor vissen uit zuid Amerika m.n. het Amazonegebied gezien de grote verschillen in klimaat en watersamenstelling,  geen eenduidig concept is te geven voor de inrichting en verzorging van een ZA cichliden aquarium.
Enkele gegevens omtrent de Amazone:


Lengte  ± 6530 km
Hoogte (bron)    5200 m
Debiet: 204 000 m³/s 
Stroomgebied: 6.915.000 km²
Van:    Andes gebergte in Peru -  Naar    Atlantische oceaan
Stroomt door:    Peru - Brazilië - Bolivia - Columbia - Ecuador

samenvloeing der wateren
Encontro das Águas

De Encontro das Águas (Portugees voor: ontmoeting van wateren) is de samenvloeiing van de Rio Negro met de Amazone (op deze plek Solimões genoemd) nabij de Braziliaanse stad Manaus in de staat Amazonas.
De Rio Negro is de grootste zijrivier van de Amazone en zorgt voor een enorme wateraanvoer vanuit het Hoogland van Guyana. Dit water heeft een blauwzwarte kleur, veroorzaakt door de decompositie van organisch materiaal. De term 'Encontro das Águas' wijst vooral op het verschil met de zandkleurige Amazonerivier.
Over een lengte van 6 kilometer stromen het donkere water van de Rio Negro en het lichte Amazonewater naast elkaar zonder te mengen.
Niet alleen de watersamenstelling en de  kleuren van beide rivieren zijn verschillend; de Rio Negro stroomt met een snelheid van ongeveer 2 kilometer per uur en  heeft een temperatuur van 22°C, terwijl de Solimões een snelheid van 4 tot 6 kilometer per uur en een temperatuur van 28°C heeft.

Na de omschrijving van het continent toont Rob dia’s van een aantal soorten cichliden en geeft daarbij een uitgebreide omschrijving  van verschillende onderfamilies van onderstaande geslachten. 

Heros Guianacara
Geophagus Pterophyllum
Satanoperca Mesonauta
Biotodoma Crenicichla

Een tip van Rob is, gezien de variaties die er in de verschillende families van de  geslachten voorkomen. Steeds een aantal vissen tegelijk aan te schaffen van dezelfde variatie, omdat  achteraf vrijwel nooit te achterhalen is over welke variatie men beschikt laat staan dat dezelfde variatie nog is te verkrijgen.

Vele cichliden doen aan broedzorg en het was dan ook interessant te zien dat een grote rover (snoekcichlide) zoals de Crenicichla vittata (net als de discus)  zijn jongen voedt met secreet  (= voedingstof uit huidslijm).

Ander vormen van broedzorg die aan de orde kwamen:

larvofiel:
Bij larvofiele muilbroeders worden eerst de eieren gelegd en worden de larven in de muil genomen bij of kort na het uitkomen.

biparentaal:
Bij biparentale muilbroeders nemen beide ouderdieren deel aan de muilbroedzorg.
Het eerste deel van de broedperiode wordt doorgaans verzorgd door de vrouw. Daarna krijgen de larven de muilbroedzorg zowel van de man als de vrouw.
Als de juvenielen te groot worden om in de muil van één ouder te verblijven, is het mogelijk dat beide ouders tegelijkertijd de zorg op zich nemen en worden de juvenielen verdeeld.
juveniel
Als een larve volgroeid is en het skelet en alle organen, zintuigen en vinnen zijn aangelegd, dan spreek men  van een juveniel.

Ovofiel:
Eierminnend; Deze term wordt gebruikt voor muilbroeders die hun eieren afzetten tegen een of ander voorwerp.
Het mannetje bevrucht de eieren voordat het vrouwtje deze in de bek tot zich neemt.

Substraatbroeder:
Hierbij praat men over vissen die bijvoorbeeld in het zand een broedkuil graven met in het centrum een steen waarop of waaronder de eitjes worden afgezet.
Of op een tak of onder voorwerp.
De vissen zetten hun eieren in ieder geval af op substraat.
Verder is het algemeen dat substraatbroeders broedzorg hebben, dat wil zeggen dat ze zowel de eieren als de jongen beschermen en opvoeden, tijdens deze periode zijn de ouders feller tegen andere vissen dan normaal zowel tegen hun eigen soort als tegen andere vissoorten.

Samenvattend, een mooie lezing die niet alleen voor cichlidenliefhebbers zeer interessant is.
Nogmaals bedankt Rob dat je helemaal uit Deventer wilde komen om ons met deze lezing te verrassen.