Aquariumvereniging de Kempvis Valkenswaard
NBAT
Verslag verenigingsavond 17 december:

Discussieavond.

Wederom is de laatste verenigingsavond van het jaar een discussieavond, waar ieder zijn zegje kan doen en waar ook het sociale aspect van een vereniging een belangrijk onderdeel vormt.
Na de opening door de voorzitter werden Peter van Poppel en Ad Jeurgens in het zonnetje gezet.
Beide zijn 25 jaar geleden met de samenvoeging van toenmalig vereniging de vuurneon en onze vereniging , lid van de kempvis geworden.
Al langer dus zijn beide lid van de NBAT.

Door meerdere leden zijn diverse planten meegebracht om weg te geven.
Ook is er aquariumlectuur en kalenders voor de liefhebbers om mee te nemen.
 
Onderwerpen die verder aan de orde kwamen:
Er gaan berichten dat Tropical gaat sluiten.
Aquariumzaken en andere plaatsen in de nabije omgeving waar tropische vissen worden verkocht.
Beelen in de Hoogstraat in Eindhoven en Heevis in Schootsestraat. Aquariumcentrum Helmond
Aquarium Coenen Best
De Siervis Overpelt
In tuincentra worden ook steeds meer tropische vissen aangeboden.

Quintijn vraagt naar tips om zijn aquarium te verhuizen, diverse mogelijkheden worden aangedragen.
Abel bied een aquarium aan waarin Quintijn’s vissen tijdelijk kunnen worden ondergebracht.
Ook over de manier van vissen eruit vangen - netje, vissenval, water er gedeeltelijk uitlaten - word gediscussieerd.
Evenals over het energieverbruik van een aquarium  n.a.v. een vraag van Quintijn.
Kan ‘snacht de verwarming uit?
Hoe vaak springt de thermostaat aan?
Is alleen warmte van de verlichting niet voldoende?
Speelt het al dan niet hebben van dekruiten een rol?
Kunnen dekruiten van plexiglas worden toegepast? – plexiglas is hygroscopisch en gaat daardoor doorhangen.
Diverse leden hebben met dekruiten en verwarming diverse uiteenlopende ervaringen.
Opnieuw komt de vraag aan de orde of ledverlichting geschikte aquariumverlichting is en hoeveel groeilicht danwel kijklicht geeft ledverlichting
- welke soorten led’s zijn toe te passen?
Ook over diverse soorten TL zoals TL5 word gesproken.

De vraag of er iemand met de komende districtskeuring mee doet word ontkennend beantwoord.
Grootste bezwaar tegen deelname is dat men min of meer gebonden raakt en er ruim voor de keuring al geen ruimte meer is om te experimenteren.

Binnen de vereniging is er een plantenwerkgroepje actief wat regelmatig bijeenkomt om ervaringen uit te wisselen en te bespreken, er word gevraagd of dit groepje kan worden uitgebreid.
Enkele leden voelen hier wel voor, vooral om de sociale contacten te versterken. Jan Bukkems bied zich aan om foto’s te maken.
Op de jaarvergadering zou hiervoor een planning kunnen worden gemaakt.


Anentome Helena


Anentome Helena (bron:  Wikipedia) Slakken etende slak, ze zouden garnalen met rust laten.

John vraagt naar een manier om puntslakken uit zijn bak te verwijderen.
Diverse suggesties worden aangedragen, van schijfjes tomaat aardappel of wortel (al dan niet met mayonaise ) tot d.m.v. elektrische stroom.
Ook Botia’s eten slakken, men kan zich afvragen of ze garnalen met rust laten.
Er zijn ook slak-etende slakken zoals de Anentome Helena. 

Patrick ziet beestjes in zijn kweekaquaria en vraagt zich af wat het zijn.
Verticale net zichtbare streepjes die zich springend bewegen. 

Abel houd een betoog over plantenvoeding: Volgens hem zijn de EI methde (Estimative Index) en de Redfield ratio nauwelijks toepasbaar op de wat grotere aquaria en gaat het er meer om dát er zowel fosfaat als nitraat in het water aanwezig zijn.
Bovendien geven meetsetjes van verschillende fabrikanten verschillende resultaten, ook de manieren van meten en interpreteren geven zeer veel verschillen.
De aquariaan kan (vlg. Abel) beter aan de hand van observatie en logica bepalen hoeveel plantenvoeding er moet worden toegevoegd, bv. minder na snoeien van planten en meer naarmate er goede groei is.
Er worden richtwaarden aangegeven a.d.h.v. ervaringen door verschillende leden. Uiteraard spelen licht en Co2 hier ook een belangrijke rol in.
Regelmaat is de belangrijkste factor in deze.
Abel koopt voor de liefhebbers gezamenlijk plantenvoeding in.

Over het gebruik van Co2 word gesproken, het statiegeld op de flessen zou zijn verhoogd.
Er zijn leden die spa rood gebruiken om Co2 in het water te krijgen, Spa rood is mineraalwater en geeft naast koolzuur dus ook mineralen aan het water, zou daarom de valisneria in die bakken beter groeien?
Over Valisneria gesproken, door sommige word een krijtje of een stukje sepia bij de wortels gestoken voor een beter groei. 

De jaaragenda voor volgend jaar word nog even bekeken, voor diegene die geen internet hebben is afgesproken dat geprinte versies worden uitgereikt bij de jaarvergadering.
 
De avond word afgesloten met het door de voorzitter toewensen van prettige feestdagen.

Het blijkt dat mits niet te vaak, een avond als vanavond net zo in de smaak valt als een avond met een spreker.
Vooral het sociale aspect van de discussieavonden stelt men op prijs.