Aquariumvereniging de Kempvis Valkenswaard
NBAT
Verslag verenigingsavond 21 januari :

Jaarvergadering.

 Deze avond een zakelijke avond.
 Het programma zag er als onderstaand uit:

Opening door de voorzitter,

- Mededelingen - Er waren geen bijzondere mededelingen.
- Notulen vorige  vergadering - Verslag op deze site
- Jaarverslag secretaris - Een samenvatting van de verslagen te zien  op deze  site.
- Jaarverslag  penningmeester - Een overzicht werd door de  penningmeester op papier uitgereikt
- Verslag kascommissie - Henk en Kees controleerden.
  De kas en administratie zien er goed uit.
- Pauze - Rondje van de vereniging
- Bestuursverkiezing - Er vinden geen veranderingen in het bestuur  plaats
- Verkiezing kascommissie  - Peter-Jan en Rob  kascommissie 2014
- Begroting 2014 - Op papier werd de begroting uitgereikt en  bekeken.
- Jaarprogramma - Voor degenen die geen PC hebben is er een  papieren versie
- Wat verder ter tafel komt en  rondvraag - Er word gesproken over koetjes, kalfjes en   visjes

smiley

HeikeHet "Heike" hier in Dommelen daar waar de keersop  (links) in de Dommel komt.


Onder: dezelfde plek een jaar geleden.Heike sneeuw