Aquariumvereniging de Kempvis Valkenswaard
NBAT
Verslag verenigingsavond 21 mei :

Excursie Viskweekcentrum valkenswaard.

Vanavond gingen we op excursie bij Viskweekcentrum Valkenswaard.
De vijvers van Viskweekcentrum Valkenswaard zijn omstreeks 1970 aangelegd door de O.V.B. (vereniging ter verbetering van de binnenvisserij)
in het gebied wat tot dan toe als vloeiweide werd gebruikt.

Viskweekcentrum valkenswaard

Er kon op een slimme manier gebruik worden gemaakt van de watervoorziening
die naar het 115 ha grote viskweekgebied aan de andere kant van de weg lag, en waarmee de in 1900 aangelegde vijvers al werden gevoed.
Plattegrond visvijvers

De oorspronkelijke viskweekvijvers  links en rechts
van de Tongelreep ten noorden van de leenderweg,
waar later het gele gebied bijkwam.

In 2005 kwam door opheffing van de O.V.B.  dit stuk in handen van de huidige eigenaar Jan van Mechelen die er naast pootvis ook siervis ging kweken.

Op het plaatje links in de rode circel,
is het gebied te zien van de foto boven, viskweekcentrum valkenswaard.

De verschillende fasen in de ontwikkeling van het totale vijvercomplex:
rood:   1900-1922
groen: 1922-1930
blauw: 1950-1960
geel:   1970-1980
Vanaf het Maria plein gingen we met enkele auto’s daar naartoe, afdeling Geldrop kwam rechtstreeks.
Jan van Loon werkzaam daar ontving ons hartelijk met koffie en een inleidend praatje over hoe het kweekproces van diverse soorten in zijn werk gaat, vanwege economisch rendement anders dan wij als aquarianen gewend zijn.
Daarna liepen we rond de vijvers buiten waarop al een flinke bezetting van jonge vis te zien was, vooral de massale  goudwindes waren indrukwekkend om te zien.
Jan legde het e.e.a. uit over de watervoorziening en hoe de vissen met een zegen werden afgevist.
Daarna namen we een kijkje in de broedhallen en zagen b.v. hoe jonge snoekbaars aan droogvoer kon worden gewend.
Er werd even stil gestaan bij de broedmachine en de werking daarvan.
Soortgelijke grote glazen trechters als bij de broedmachine werden ook gebruikt voor de kweek van artemia waarbij de eierschalen tevoren d.m.v. chloor werden opgelost.
Imponerend grote karpers als kweekdieren zaten in bekkens klaar voor de voortplanting.
Ook broed van de beroemde Valkenswaardse  spiegelkarper was te zien evenals kois en diverse soorten goudvissen.
Met bewondering werd het recirculatiesysteem, de bezinker pompbak en tricle filter bekeken.
Jan liet ons tevens de technische ruimte zien waar water van 600m diepte word opgepompt met een temp van rond de 20 graden en de grote voorraadvaten die water bevatten voor de regelmatige waterverversing .

Een boeinde avond die past in de reeks van verenigingsavonden zoals die op
16 okt 2012 en de komende op 18juni 2013.
Bedankt aan Jan v. Loon en de directie van  Viskweekcentrum Valkenswaard voor de interessante en gezellige avond.