Aquariumvereniging de Kempvis Valkenswaard
NBAT
Verslag verenigingsavond 18juni :

Wandeling Tongelreepdal.


Bronze sloot

Een impressie van de wandeling door het Tongelreepdal, zie ook het verslag van 21mei 2013 en van 16okt.2012
Onderstaande "Thumbnails" staan in volgorde van de wandeling, klik erop voor een vergroting.

Foto's Patrick Merkelbach en Piet van Amelsvoort

startpuntStartpunt

witte slootDe Witte sloot

StuwStuw en vistrap in Tongelreep

2evistrapVistrap onder de roosters

tongelreepbrugBrug over de Tongelreep

1e vistrap1e deel van de vistrap

Brug Witte slootBrug over de witte sloot

visserVisser in de Weteringplas

ZwaluwbordInfobord oeverzwaluwen

OeverzwaluwenNesten van oeverzwaluwen

WeteringWeteringplas in de lengte

wetering2Weteringplas in de breedte

wetering3Weteringplas

wandelaarsDe wandelaars

vogelkijkhutVogelkijkhut

Ingang RietfilterIngang van het rietfilter

bronze slootDe Bronze sloot

VloeiweideVoormalig viskweekvijver

PauzeEven pauze en wat drinken

Schotse hoolandersTijdens  nalopen van de route

HooglanderSchotse hooglander

moerasgebiedHeide word weer moerassig

AquaductAquaduct in de bronze sloot

vistrapWeer terug bij drie bruggen