Aquariumvereniging de Kempvis Valkenswaard
NBAT
Verslag verenigingsavond 15 januari :

Jaarvergadering.

De jaarvergadering van vanavond was wel een heel bijzondere.
Op het programma stond het volgende :

Opening door de voorzitter
- Mededelingen
- Notulen vorige vergadering (verslag op de site)
- Jaarverslag secretaris
- Jaarverslag penningmeester
- Verslag kascommissie
- Pauze (rondje vereniging)
- Bestuursverkiezing 

Wat de leden wel wisten maar de aftredend voorzitter niet, was dat de burgemeester zou komen om hem; Henk, de vrijwilligerspenning te overhandigen.

vrijwilligerspenningHenk, zijn vrouw Thea  en de burgemeeter.

Foto:
allesvanvalkenswaard.nlToen omstreeks 20.30u de familie van Henk samen met de burgemeester plotsklaps binnenkwamen, deed henk dat dan ook compleet versteld staan.
Henk kreeg de penning voor bijzondere inzet voor de vereniging.
Sinds de oprichting waar hij in 1978 mede verantwoorelijk voor was, zat hij in het bestuur, zo was hij penningmeester, secretaris en de laatste 16 jaar voorzitter.

Na de huldiging en koffie met gebak nam Abel Hoeve de  voorzittershamer over.
De leden waren het eens met de benoeming van zowel de nieuwe voorzitter als de overname van het secretariaat door Piet van Amelsvoort van Edgar v.d. Wiel. 
Het nieuwe bestuur vind je op de site onder vereniging/contact

De vergadering werd vervolgd met:
-  verkiezing kascommissie 2013.
- het doornemen van de begroting.
- Jaarprogramma
- Wat verder ter tafel komt en de rondvraag.

Het jaarprogramma zal er onder voorbehoud zo uitzien:  vereniging/jaaragenda
Ter tafel werd er gesproken over deelname aan de Rabofietstocht.

Met het volste vertrouwen in het nieuwe bestuur werd na nog wat nakeuvelen de vergadering gesloten.