Aquariumvereniging de Kempvis Valkenswaard
NBAT
Verslag verenigingsavond 15 november :

Esthetica in het gezelschapsaquarium.

Vanavond werd de lezing verzorgd door John Frencken, een jonge (29jr.) keurmeester die sinds enkele jaren het NBAT keurmeesterteam versterkt en in 2009 en 2010 een van de keurmeesters van de landelijke huiskeuring was.
Die ervaring en een stukje achterliggende theorie was de bron voor de lezing, met de titel: Esthetica in het gezelschapsaquarium.
Voor de pauze werden enkele dia’s toegelicht waarin de basis van de esthetica rond het inrichten van zowel de ruimte waarin het aquarium moet komen, als de inrichting van het aquarium zelf werden getoond.
Onderwerpen zoals kijkhoek, kijkrichting grootte van het aquarium t.o.v. de kamer, plaatsing met betrekking tot ramen deuren en interieur kwamen aan de orde.
Ook over de materialen in het aquarium en de manier van inrichten werd het een en ander verteld.
Over de horizontale en verticale denkbeeldige lijnen, recht of schuin, de gulden snede de voordelen van het zelf maken van decoratiematerialen en het gebruik van consequent dezelfde natuurlijke materialen werd gediscussieerd. (bv. niet verschillende steensoorten of steen en kienhout door elkaar)
Enkele dia’s van planten in aquaria toonden wat contrast in kleur bladvorm grootte en compositie, (voorbeeld het Leidse straatje) voor verschil maakt.
Evenals de grootte van de vissen, het kleurcontrast daarvan en de grootte van de school.
Belangrijk is ook welke vissen en planten qua leefmilieu, verdraagzaamheid watersamenstelling en temperatuur bij elkaar passen.
Na de pauze werden dia’s vertoond van de aquaria die tijdens de landelijke keuring mede door John bezocht en beoordeeld werden, en waarin de theorie van voor de pauze al dan niet in uitvoering was gebracht, ook werden de waterwaardes vergeleken.
Wat o.a. opviel was dat er nogal wat nieuwe plantensoorten hun opmars doen, maar vooral ook dat de kwaliteit van de bakken de laatste jaren weer een ontwikkeling in stijgende lijn doormaakt.
Een interessante avond die weer eens duidelijk maakte dat de aquariumliefhebberij niet alleen door grijze hoofden wordt beoefend.